Záľuby seniorov

Po skončení aktívneho pracovného života prichádza čas na zaslúžený oddych. Mnohí sa na dôchodok tešia, aby ešte pomohli svojím deťom s vnúčatami. Iní sa tešia z toho dôvodu, že sa majú čas venovať záľubám.
Medzi najčastejšie záľuby seniorov bez rozdielu pohlavia patrí :rybačka.jpg

 • Práca v záhradke
 • Zber húb
 • Zbieranie liečivých rastlín
 • Maľovanie
 • Hra na hudobný nástroj
 • Čítanie kníh
 • Lúštenie krížoviek a hlavolamov
 • športovanie

Pre mužov seniorov sa k týmto záľubám pridajú ešte :

 • Rybolov
 • Poľovníctvo
 • Kartové hry

Pre ženy seniorky sú zasa typické :

 • Varenie
 • Pečenie
 • Vyšívanie
 • Háčkovanie
 • Pletenie

 Celkom isto som nepospomínala všetko, čomu sa naši dôchodcovia venujú.
Prečo to má zmysel ? Je to istá forma psychohygieny . Na strane jednej sa udržuje v činnosti mozog a na strane druhej to prináša zmysel do každej ich chvíľky , keď ešte dokážu samy sebe, že voľačo zvládnu, že sú užitočnými a pre okolie potrebnými.
 
Človek so záľubami si užíva dôchodok, netrápi sa vlastnou zbytočnosťou a teda v konečnom dôsledku je človekom psychicky zdravším. Nie zriedka  sa totiž stáva, že človek nezvládne psychicky svoj odchod do dôchodku. Mnohí žiaľ končia aj tak, že sa k smrti utrápia,.turistika v horách.jpg
 
Je dôležité preto už počas svojho pracovného života sa tento moment odchodu do dôchodku pripraviť. Plánovať si s radosťou čo budeme robiť, čomu budeme mať čas sa venovať a z tohto plánovania sa tešiť.
Aj staroba môže byť krásna a dlhá. Záleží do značnej miery od nás do akej miery sa budeme vedieť z dôchodku tešiť a do akej miery si ho budeme vedieť naozaj aj užiť.
Aj obdobie na dôchodku predsa môže trvať desiatky rokov! Bodaj by sme si ho tak dlho plnohodnotne dokázali užívať. Musíme sa ale o to aj samy pričiniť. Nezúfať, tešiť sa z toho, že sme sa dožili dôchodku a plným priehrštím si ho vychutnávať.
Nech je jeseň života krásnou a slnečnou !