V byte či dome potrebujete dostatok priestoru

Súbor obytných miestností spolu s vlastným príslušenstvom označujeme pojmom rodinný dom alebo byt. Ich funkčné a stavebno-technické vybavenie či usporiadanie musí byť v súlade s požiadavkami na trvalé bývanie a jednou z nich je aj nutnosť dodržania minimálnych rozmerov jednotlivých miestností.Priestranná obývacia izba.jpg

Premýšľajte ešte pred výstavbou bytu či domu
Nákup bytu, ktorý je ešte len vo fáze projektovania, má výhodu v možnosti zasahovania budúceho majiteľa do jeho tvorby prihliadnuc na dispozičné a prevádzkové riešenia, funkcie priestorov, ich väzby a členitosť či na technické a stabilné vybavenie bytu. Klienti majú možnosť vyjadriť svoj názor a požiadavky na rozmery miestností a stavebník môže osadiť priečky na základe klientskych zmien podľa požiadavky zákazníka. To však musí prebiehať takisto podľa platných noriem a stavebného zákona a výsledok musí zohľadniť počet ľudí, vek, povolanie alebo záujmy obyvateľov bytu. To všetko však treba riešiť s výhľadom do budúcnosti.

Koľko priestoru potrebujete?
Nielen byty, ale aj rodinné domy musia spĺňať nariadenia noriem a zákonov. Počet budúcich obyvateľov je preto dôležitý už pri ich plánovaní. Norma hovorí, že ideálna svetlá výška všetkých obytných miestností je 2,60m, pritom hraničná výška je 2,40m. Ak sa v dome nachádza iba jedna obytná miestnosť, jej podlahová plocha musí byť minimálne 18,00m2. Pre jednoduché zapamätanie je poruke pomôcka, ktorá hovorí, že v budove by ste sa mali vedieť bez problémov pohybovať s predmetom, ktorého rozmery sú minimálne 1,8 x 0,6 x 1,8m. Šírka kuchyne je daná rozmerom minimálne 3,30m, pričom pred kuchynskou linkou je nutné ponechať minimálne 1,10m kvôli pohodlnému prístupu k spotrebičom a pohybu okolo nich. Automatická práčka.jpgPotraviny je nutné odkladať do komory, ktorá by mala byť umiestnená blízko kuchyne, ale nikdy nie pri sporáku alebo komíne. Miestnosť musí mať zabezpečené vetranie. Samostatnou kapitolou sú plynové sporáky, pri osadzovaní ktorých treba byť obzvlášť obozretný. Obývacia miestnosť by mala dosahovať odporúčanú plochu 45 až 50m2. Obytný priestor však zmenšujú aj zariaďovacie predmety ako sú vstavané skrine, práčka, vaňa a podobne. Na to treba myslieť už pri rozvrhovaní priestoru a usporiadať ich podľa vlastného uváženia alebo názoru stavebníka, stále je však nutné dodržiavať požiadavku minimálnych rozmerov.