Výsadou kráľov boli vojny

Každý panovník musel bojovať či už s reálnym, alebo vykonštruovaným chaosom a jeho poslaním bolo ochraňovať pravdu, spravodlivosť a poriadok. Kráľovné podľa všetkého podporovali svojich manželov vo vojnách, ale väčšinou sa do bojov aktívne nezapájali.

kresby

Vojny patrili do kompetencií kráľov a kráľovné mali iné úlohy
Za normálnych okolností sa pritom bojov zúčastňovať nemali. Napriek tomu poznáme z histórie výnimky, ktoré sa do vojny zapojili. Kráľovné, o ktorých na základe historických prameňov vieme, že pravdepodobne viedli armádu do vojen, tak učinili iba v nevyhnutných situáciách. Väčšinou išlo o prípady, keď králi zomreli a ich manželky zostali jedinými vhodnými nástupkyňami. Mali dostatočné politické skúsenosti na to, aby prevzali moc a vládli za príliš mladých mužských potomkov. Navyše, keďže sa krajina bez kráľa rovnala chaosu, bolo ich povinnosťou prevziať moc za princov a stať sa ich regentkami.
V ich mene potom spravovali krajinu a posielali armádu do vojen
Reliéf z Antaovej hrobky v lokalite Deshasheh dokonca historikom poskytol informácie o tom, že aj ženy z nekráľovského rodu mohli v nevyhnutných situáciách bojovať osobne. Reliéf zobrazuje obliehanie egyptského mesta zahraničným nepriateľom – kým muži bojujú za hradbami mesta, ženy sa bránia zvnútra.

pyramidy

Zobrazená ako muž?
Kráľovné, na rozdiel od kráľov, neboli trénované, aby viedli vojny. Ak sa vyskytla situácia, v ktorej museli zaujať miesto kráľa, pravdepodobne mali za sebou celý zástup radcov a schopných veliteľov. Nevýhodou kráľovien vo vojne bol určite fakt, že mali iné \’mierumilovné\‘ kompetencie, do ktorých boli na rozdiel od svojich manželov od detstva zasväcované.Hatšepsut a Tausret, ktoré sa stali faraónmi, údajne najprv podstúpili proces postupného preberania moci kráľov a v Hatšepsutinom prípade aj zmenu zo ženy na muža vo vyobrazení na reliéfoch aj sochách. Hoci tento proces istý čas trval, kráľovné sa do absolútne novej pozície museli vžiť priam okamžite.
Egyptská Xena
Najdominantnejšou z egyptských vládkyň bola kráľovná Hatšepsut. Z regentky svojho nevlastného syna sa prepracovala na faraóna a vládla vyše 20 rokov. Za tento dlhý čas stihla zmeniť svoje vyobrazenia a tituly na mužské, aby podľa ideológie prevzala faraónsku moc ako muž.