Vystaviť vysvedčenie novým budovám je bežné formou energetického certifikátu

Na vyjadrenie hodnôt energetickej náročnosti stavieb slúži energetický certifikát budov Certifikaciabudovy. Každú novú budovu chcú stavitelia postaviť s cieľom znižovanie emisií oxidu uhličitého a optimalizácie vnútorného prostredia. Budovy sa však na trhu predávajú a kupujú, a tak je tento certifikát pri týchto pohyboch dôležitý, pretože sa pri ich oceňovaní prihliada na hodnoty uvedené v tomto certifikáte.

Pri kúpe či predaji je nutné mať aj energetický certifikát

Pri každom manipulovaní s budovou je potrebné sa ním preukázať a pri predaji ho spolu s nehnuteľnosťou previesť na nového majiteľa. Takisto jeho kópiu musí mať aj nový prenajímateľ.

Nutnosť vypracovania certifikátu sa týka mnohých stavieb, no existujú aj výnimky:

-cirkevné budovy, kostoly a ostatné stavby, ktoré sa využívajú pri náboženských obradoch či bohoslužbách

-stavby, ktoré sa nevyužívajú počas roka viac ako 4 mesiace

-historické, chránené budovy, pamätníky

-poľnohospodárske stavby, dielne, nebytové a priemyselné budovy

-dočasné stavby, ktorých užívanie netrvá viac než 2 roky

-samostatné stavby s plochou menej ako 50m2

Vo všeobecnosti je Energetický certifikát akýmsi dokladom o kvalitatívnych vlastnostiach z hľadiska energetickej spotreby, dá sa z neho posúdiť splnenie alebo nesplnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť, vyhodnotí úroveň hospodárnosti stavby a zatriedi ju do niektorej z energetických tried, ktorých stupnice sa označujú písmenami od A po G. Nutnosť vypracovania certifikátu sa týka aj rodinných domov, pretože bez neho sa ani tieto budovy nemôžu predávať či prenajímať, je potrebný už pri ich kolaudácii každého nového rodinného domu.

Spolu s kľúčmi dostanete aj certifikát

Z certifikátu sa nový majiteľ dozvie akú má stavba spotrebu energie na vykurovanie, ohrievanie vody, klimatizáciu či vzduchotechniku a podobne. Údaje sa uvádzajú v kilowatthodinách na jeden meter štvorcový plochy budovy za 1 rok. Zákon o týchto certifikátoch začal platiť v roku 2008, ak sa vás to týka a neviete si sami poradiť, tak sa obráťte na odbornú firmy, tá vám s jej vypracovaním pomôže.