Vysoká škola ako „nevyhnutnosť dobrého zamestnania“

„Ty nechceš ísť na gymnázium?“To sa nechystáš ani na vysokú školu?“ „Chceš vôbec v živote niečo znamenať, keď nebudeš mať titul?“
Koľkokrát sme sa v živote stretli s týmito a podobnými tvrdeniami. Ale kde je pravda? Nie, určite nejdeme rozprávať o zbytočnosti vzdelávania. Skôr o jeho prístupe a o prístupe spoločnosti ku vzdelaniu.

knihovna

Prežili sme do maturity

Keď s určitou dávkou šťastia bez väčšej ujmy na psychike a zdraví prežijeme základnú školu, vyvstane nám v mysli otázka: Kam ďalej?
Úprimne, koľkí z nás sa riadili odporúčaniami rodičov, starých rodičov, či „skúsenejších“ súrodencov a kamarátov?
Myslím, že nebudeme ďaleko od pravdy, keď povieme, že väčšina. Asi len niekoľko skutočne cieľavedomých jednotlivcov, narodených pod šťastnou hviezdou sa rozhodlo podľa seba a podľa toho, čo naozaj chceli.
Ostatní, ktorý sa nenašli ani v jednej možnosti a tak trochu tušili, že bude ešte možnosť sa rozhodnúť, odložili túto otázku na neskôr a šli na gymnázium.

Hurá univerzita!

A teraz prichádza hlavný bod rozhodnutia. Univerzita.
Ale ktorá? No predsa tá, ktorá má na Slovensku najlepšie meno. Zároveň aby nebola príliš ťažká. A ešte, aby sme mali po jej vyštudovaní čo najvyšší plat. Ale kde, v akej firme? To je jedno. Len čo najvyšší.

Druhá strana mince

Teraz sa ale na problematiku pozrieme z druhej strany. Študent, ktorý vie čo chce, si vyberie univerzitu a študijný program, ktorý podľa profilu spĺňa všetky predpoklady na vzdelanie a kvalitný štart v danej oblasti. Začne študovať. Príde prvé sklamanie – predmety s krásnymi názvami a profilom sú vlastne len akreditačne modifikovaná matematika, fyzika, či chémia. Alebo úplne neaktuálne predmety z umenia, kultúry. Zastarané postupy, technika.
Po skončení štúdia a po prvom pohovore môže taký študent hodiť diplom do koša a ísť na úrad práce. Čo je, mimochodom, takmer povinnosť po skončení niektorých univerzít na Slovensku.

tabule

Životná múdrosť aj medzi študentami

Tí osvietenejší študenti už počas štúdia pochopia, že len prácou popri štúdiu si zabezpečia dostatočné poznatky a prax pre aktuálny trh práce. A že na škole sa im oplatí ostať len ak skutočne chcú, alebo potrebujú pre svoju činnosť oficiálny papier, nazývaný vysokoškolský diplom.