Predaj firmy s DPH

Keď sa raz rozhodnete predať svoju firmu, najprv by ste toto rozhodnutie mali oznámiť všetkým svojim partnerom. Pri predaji spoločnosti s DPH ide vlastne o prevod obchodného podielu, pričom veľmi dôležitým faktorom je to, aby spoločnosť nemala dlhy alebo záväzky, čo sa daní týka. Preto ak sa rozhodnete predať svoju firmu, mali by ste dodať kupujúcemu taktiež doklad, ktorý potvrdzuje, že nie ste dlžníkom odvodov a daní, prípadne nehrozí, že by firma mohla dostať sankcie či pokutu. Dôležitým krokom pri prevode obchodného podielu je aj previerka účtovníctva, aby sa náhodou nestalo, že sa neskôr objavia nedoplatky.

predaj spoločnosti

Pri predaji firmy s DPH Ezmluva.sk je nevyhnutné splniť niekoľko nasledujúcich vecí:

podpis dokumentov preda

  • Súhlas od všetkých spoločníkov (orgánov) – predaj musí byť odsúhlasený na valnom zhromaždení, výnimkou je spoločnosť založená jednou osobou, vtedy postačuje iba súhlas zakladateľa
  • Potvrdenie od správcu dane – súhlas, že spoločnosť nemá žiadne nedoplatky ani dlhy, čo sa daní týka, (taktiež budúci majiteľ spoločnosti, by nemal mať žiadne nedoplatky a dlhy)
  • Doklad potvrdzujúci, že firma nie je súčasťou súdneho procesu a nemá dlhy, čo sa Daňového úradu alebo Sociálnej poisťovne týka
  • Dokumenty nevyhnutné k prevodu – Zmluva o prevode obchodného podielu, Doklady o zmene adresy sídla a konateľa firmy, Zápisnica zo stretnutia valného zhromaždenia, na ktorom bolo uskutočnené rozhodnutie o predaji firmy
  • Zaslanie návrhu krajskému súdu – je potrebné vyplniť špeciálne tlačivo, prostredníctvom ktorého sa uskutoční zápis nových informácií do Obchodného registra
  • Ak sa už prevod podielu uskutočnil, a všetky zmeny sú zapísané v Obchodnom registri, povinnosťou nového konateľa spoločnosti je informovať Daňový a Živnostenský úrad o prípadných zmenách nového sídla spoločnosti alebo predmetu podnikateľskej činnosti
  • Taktiež je nevyhnutné informovať o uskutočnených zmenách, čo sa zamestnaných pracovníkov týka, Sociálnu a zdravotnú poisťovňu